Domů » Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana a zpracování osobních údajů, práva dotčené osoby

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů povoluje dotčená osoba společnosti
i cleaner s.r.o., se sídlem Rataje 1464, 539 01 Hlinsko, IČ: 09042962, zapsané v v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 45548 (dále jen „Správce“),
aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje dotčené osoby:

  • jméno a příjmení
  • e-mail
  • jiné dobrovolně uvedené os. údaje v textu zprávy, které nejsou vyžadovány.

Jméno a e-mail je nutné zpracovat za účelem reakce na Vaší zprávu z kontaktního formuláře a následné vzájemné komunikaci . Tyto údaje mohou být správcem a provozovatelem zpracovány i několik let.

Zpracování osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje dotčená osoba svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a  zasláním emailu nebo zasláním dopisu na kontaktní údaje společnosti uvedených zde: Kontakt

Práva na opravu, zapomenutí a přístup k osobním údajům dotčené osoby

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.